Kontakt

Inatex Sp. z o.o.
Wola Rogozińska 5
95-001 Biała k. Zgierza
tel. 042 717 80 02
Yml1cm9AaW5hdGV4LmNvbS5wbA==

Dział sprzedaży  


tel. 727 670 707
Yml1cm9AaW5hdGV4LmNvbS5wbA==

Godziny otwarcia
Poniedziałek- Czwartek
8:00 - 16:30

Piątek 

8:00-14;00

Szanowni Klienci! 

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119) dalej zwanego RODO informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Inatex Sp. z o.o.  z siedzibą w Woli Rogozińskiej 5, 95-001 Biała k. Zgierza.  

Adres e-mail: aW5hdGV4QGluYXRleC5jb20ucGw=  Tel: 042 717 80 02

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu oferowania i sprzedaży produktów, zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków a także dokonania rozliczeń finansowych. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako Administratorze. 

Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Nawiązanie lub kontynuacja współpracy z firmą Inatex Sp. z o.o. jest rozumiane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.